Hvordan få flere kvinner til å velge byggenæringen?

Nyhet, Pressemelding, Rekruttering, Utdanning

Publisert

Kvinnelig rørlegger

Foto: Rørentreprenørene Norge.

Det er bare 8-9 prosent kvinneandel totalt sett i byggenæringen, og kun to prosent på fagarbeidersiden. Dette ønsker BNL å endre på, og inviterer til konferanse som samler over 100 ulike bedriftsledere, HMS-ansvarlige og andre som jobber med dette på ulike måter i næringen.

PROGRAM SE HER

– Byggenæringen har mange gode forbilder som viser at det er mulig å lykkes for kvinner i næringen. Samtidig må vi sikre at de kvinnene som er her, møtes med respekt og likeverd. Alle må ha like muligheter til å gjøre en god jobb. Sammen har vi et ansvar for å skape et inkluderende miljø hvor alle kan være seg selv fullt ut, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Dette er innlederne på konferansen:

* Bettina Gerti Gross, Head of business development Nordic PNC

* Daniel Siraj, Konsernsjef i Obos

* Eirik Gjelsvik, Konserndirektør i Backegruppen

* Eli Hermine H. Eide, Fagsjef i Rørentreprenørene Norge

* Grete Aspelund, Administrerende direktør Sweco

* Gry Bohne Hauge, Senior markedsfører/rådgiver i Forsvarets mediesenter

* Hanne Rønneberg, Konserndirektør i Sintef

* Hanne Bjurstrøm Likestillings- og diskrimineringsombud

* Kari Sandberg, Administrerende direktør EBA

* Kristine Wendt, Leder av Kvinner og Teknikk avd. Oslo og klubbleder i Caverion

* Neda Maria Kaizumi, HMS-sjef i Caverion

* Synnøve Lyssand Sandberg, Byggherredirektør i Statsbygg

– Målet med konferansen er at BNL får noen klare råd på hvilke områder vi bør konsentrere innsatsen for å komme et skritt videre i dette viktige arbeidet. Vi ønsker også at flest mulige på samlingen skal bidra gjennom gode diskusjoner og har derfor har satt av tid etter lunsj til workshop, sier Sandnes.

Samlingen avholdes på Næringslivets hus på Majorstuen onsdag fra klokken 09.

PROGRAM SE HER