Overraskende kutt i energieffektivisering

Publisert

Foto: BNL

Byggenæringens Landsforening (BNL) er både overrasket og skuffet over at det ikke har kommet øremerkede midler til ENØK-tiltak i statsbudsjettavtalen mellom regjeringen og SV.

Derimot kommer budsjettforliket med et overraskende kutt på 274 millioner, som skulle gå til energieffektivisering i kommunale bygg (utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem) og studentboliger. - Dette er det stikk motsatte av det som trengs i en situasjon med skyhøye strømpriser og et åpenbart behov for energieffektivisering, sier Nina Solli, adm. direktør for BNL.

ENOVA har fått 850 millioner ekstra til klimatiltak. Nå skal dette behandles i energi- og miljøkomiteen og BNL forventer at komiteen øremerker en stor andel av disse midlene til energieffektivisering i boliger og næringsbygg. - Hvis ikke blir dette et veldig spinkelt budsjett for energieffektivisering, som er blant de raskeste tiltakene for å bedre strømsituasjonen, fortsetter Solli.

BNL er også bekymret over at dette budsjettet innebærer kraftige skatteøkninger for bedrifter og eiere. - Undersøkelser viser at næringslivet allerede har liten tiltro til at regjeringens politikk ivaretar deres behov, og det er lite i forhandlingsresultatet som bøter på det, sier Solli.

BNL er derimot fornøyd med at regjeringen fortsetter arbeidet med en innkjøps- og anskaffelsesstrategi for å sikre at miljøhensyn, kutt i klimagassutslipp og seriøsitet vektlegges i offentlig innkjøp.

BNL er også fornøyd med at Regjeringen og SV har klart å skaffe finansiering til noen flere offentlige bygg- og samferdselsprosjekter, som for eksempel ny E16 og jernbane mellom Bergen og Voss samt samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Men BNL understreker behovet for å opprettholde aktiveten i offentlige anleggsprosjekter. - Vi skulle derfor gjerne sett at det hadde blitt gitt prosjekteringsmidler til flere av SVVs proriterte prosjekter, avslutter Solli.