Overenskomst for private anlegg er vedtatt

Nyhet, Tariffnytt, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

Publisert

Fredag 20. mai 2022 ble resultatet av uravstemningen for overenskomsten for private anlegg klart. 83,04 prosent av Arbeidsmandforbundets medlemmer har sagt ja. NHO-bedriftene som er bundet av overenskomsten har også gitt sin tilslutning til oppgjøret.

Oppgjøret er nå vedtatt.  

Protokoll for private anlegg kan lastes ned her.

Lokale forhandlinger
Lokale forhandlinger kan igangsettes. Du kan lese mer om lokale forhandlinger her.

Det vil bli sendt ut nye overenskomster til de tariffbundne bedriftene så snart disse er ferdigstilt.

Les mer om tariffoppgjør på BNLs temaside her.