Energieffektivisering av bygg er avgjørende

Publisert

Foto: Entra.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har lenge jobber for å få energieffektivisering høyere opp på den politiske dagsorden. Ikke minst etter at strømprisene skjøt skikkelig i været.

Vi er derfor glade for at SINTEF nå har funnet ut at energioppgradering av bygg og bruk av varmepumper, kan spare oss for tilsvarende to til tre ganger av Oslos kraftforbruk.

For et par dager siden sendte BNL, sammen med 26 andre aktører som er opptatt av dette, innspill til regjeringen om at energieffektivisering må få en tydelig plass i statsbudsjettet.

Nå ser vi fram til at regjering og storting følger opp våre råd og innspill, og gir gode insentiver for at både bedrifter og privathusholdninger skal finne det lønnsomt og hensiktsmessig å energieffektivisere bygg.

Innspillet vårt finner du her!