Gjennomslag for opprettelse av et samordningsråd for digitalisering

Publisert

BNL er invitert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som en av flere aktører i byggenæringen til et samordningsråd for digitalisering. – BNL er svært fornøyd med at vi har fått gjennomslag for vårt forslag om opprettelse av et nasjonalt råd i forbindelse med BNLs digitale veikart 2.0, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

I dag fikk BNL invitasjonen fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Astrup viser til innspillsmøte fra 17. november 2020 hvor digitalisering i byggenæringen sto på dagsordenen.  

– BNL har siden i fjor høst vært tydelige på at det er behov for en innsats fra myndighetene og at vi må ha en bedre samhandling mellom myndigheter og vår næring også på et strategisk nivå. Vi er derfor svært fornøyd at Astrup nå inviterer til dette rådet for å fremme digital bruk av produktdata og legge til rette for effektive prosjekterings- og byggeprosesser, bærekraftig forbruk, ombruk og for digitalisering., sier Sandnes

Fra myndighetene er det Direktoratet for Byggkvalitet som er representert. Videre ønsker Astrup å tilrettelegge for at hele bredden i byggenæringen representert i rådet i form av byggevareprodusenter, handelsledd, entreprenører, eiendomsbransje og forvaltning, drift og vedlikehold. Astrup foreslår også å trekke inn et kunnskapsmiljø, mer spesifikt NTNU Gjøvik, mens BuildingSMART skal fylle sekretariatsrollen.

Videre oppfølging
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil på bakgrunn av innspillene fra næringen fastsette endelig mandat og utnevne rådet.

– Nå begynner arbeidet med å samordne oss slik at  dette blir et effektivt råd som hjelper oss til å samle oss rundt noen nødvendige felleskomponenter, for å ta ut det store potensialet som er dersom vi kan digitalisere sammen, sier Sandnes.