Byggenæringens Landsforening

Innhold

Om permitteringer

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Når bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakeren på en økonomisk forsvarlig måte, og bedriften mener situasjonen kun er midlertidig, kan ansatte permitteres for en periode.

Permittering innebærer at arbeidstakere blir fristilt fra arbeidsoppgavene sine, og arbeidsgiver skal bare betale lønn i en kort periode.

Mange virksomheter må brått innstille driften helt eller delvis som følge av Regjeringens omfattende pålegg 23. januar 2021.

Gjelder 2 dagers varslingsfrist ved permittering?

Hovedregelen ved permittering er en varslingsfrist på 14 dager. Den uforutsette situasjonen som har oppstått som følge av de pålegg som er gitt 23. januar, kan tilsi at den særlige regelen om permittering med frist på 2 dager kommer til anvendelse for de bedrifter som nå rammes av påleggene og på grunn av dette har saklig grunnlag for å permittere ansatte.

Les mer om reglene for permittering: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/