- Potensialet i offentlige anbud er ikke tatt ut

Publisert

I statsbudsjetthøring i næringskomiteen mandag 25. oktober påpekte BNL at Norges skal omstilles til et grønt samfunn. - Offentlige investeringer må derfor brukes til å øke konkurransekraften, utvikle bærekraftige løsninger, skape nye arbeidsplasser og utvikle eksport for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Leegaard pekte på i høringen i næringskomiteen at myndighetene må bruke sin bestillermakt til å sette realistiske og nødvendige krav til byggenæringen, med en langsiktig plan.

– I Melding til Stortinget 22 (2018-2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser, beskrev regjeringen hvordan den ville bruke offentlige innkjøp på en smartere måte. BNL mener at potensiale i de offentlige innkjøpene ikke er tatt ut. Det er meget viktig at det legges godt til rette for at både store og små bedrifter kan være med å levere til det offentlige med fast ansatte fagarbeidere, lærlinger og annen nødvendig kompetanse, sier Leegaard.

I meldingen skrev regjeringen at de ville vurdere å innføre "Lille Doffin".

– Både NHO og BNL har bedt om dette og "Lille Doffin" vil være et godt verktøy for det offentlige i anskaffelse av mindre arbeider fra byggenæringen. Dette vil sikre at også mindre bedrifter kan være med i konkurranse om offentlige oppdrag. BNL ber komiteen om å sette av midler til oppstart av "Lille Doffin".

Les hele innspillet her: