Oppdaterte sjekklister: Trygghet for kunde og håndverker

Mange oppdrag i privathjem kan utføres hvis det gjennomfører gode sikkerhetstiltak. Det skal være trygt for både kunde og håndverker.

Alle oppdrag risikovurderes og man skal spørre kunden om det er mistanke om smitte der oppdraget skal utføres.

Kunde kontaktes i forkant slik at arbeidsoppgavene er godt beskrevet før håndverker kommer. Arbeidsområdet skal være ryddet og så godt som mulig rengjort og kun en person møter håndverker og viser han/henne til arbeidsstedet. Generelle råd om avstand og ikke å håndhilse gjelder selvsagt.

Håndverker stiller til oppdraget med rene hender, rent utstyr, gjennomfører jobben med det verneutstyr som er nødvendig og forlater arbeidsstedet ryddet.

Ved mistanke om smitte eller at arbeidet skal utføres på en helseinstitusjon, må det vurderes om det er absolutt nødvendig å gjennomføre serviceoppdraget. I så fall må det gjennomføres fullt smitteverntiltak, med smittevernutstyr og vask av eks verktøy i etterkant.

Brosjyre som kan sendes kunder før oppdrag

Last ned sjekklisten for håndverker her