Ønsker gode eksempler på bruk av ny digital teknologi

Publisert

I arbeidet med BNLs digitale veikart ønsker man nå konkrete eksempler på hvordan byggenæringen kan dra nytte av den nye teknologien.

– I BNLs Digitalt Veikart 2.0 arbeidet ønsker vi å inspirere lederne i byggenæringen til å vurdere og helst ta i bruk ny digital teknologi for å effektivisere og bedre sine virksomheter. Det første åpne møtet for dette arbeidet ble avholdt på Teams i juni. Neste møte blir 31. august klokken 13.30, også det på Teams, sier Jon Karlsen, prosjektleder for Digitalt Veikart 2.0.

Han peker på at bruk av kunstig intelligens (AI), algoritmer, ulike roboter, droner, sensorteknologi også videre brer om seg i samfunnet.

– Men hvordan kan byggenæringen dra nytte av og lære av disse teknologiene? Dette ønsker vi gode eksempler på, i og utenfor næringen, legger Karlsen til.

Han ønsker derfor en kort beskrivelse på dette rundt aktuelle eksempler:

* Hvilken ny løsning og mer effektive forretningsmodell ser du muligheten av i byggenæringen ved bruk av de nye digitale teknologiene (AI, algoritmer, roboter, droner, sensorteknologi etc)?

* Hvilken nye løsninger og mer effektiv forretningsmodell kan vi få i byggenæringen ved at all bygningsinformasjon blir åpen og maskinlesbar?

* Hvilke økonomiske og miljømessige effekter kan du se muligheten av?

* Er det gode eksempler på at dette er tatt i bruk?

Han du forslag kan du sende inn til Kristian Jørgensen eller Jon Karlsen. De er også kontaktpersoner for å kunne delta på Teams-møtet.