Byggenæringens Landsforening

Innhold

Kommunene må bidra til å holde aktivitet oppe i hele landet

Nyhet, Politikk

Publisert

Regjeringen foreslår å bevilge mer enn syv milliarder kroner ekstra til kommunesektoren i neste års statsbudsjett. – Det er positivt at kommunene får kompensert for sine merutgifter og tap av inntekter første halvår 2021. Vi forventer at dette også betyr at kommunene kan holde fart i byggeoppdragene, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

Regjeringen varslet på pressekonferanse i dag 29.10 at det kommer forslag om å bevilge 7,3 milliarder kroner mer til kommunesektoren i et tilleggsnummer til statsbudsjettet, som blir lagt frem for Stortinget fredag 6. november.

– Byggenæringen har holdt hjulene i gang med et relativt høyt aktivitetsnivå i løpet av disse månedene, men med høy beredskap å unngå smittespredning. Samtidig har ordretilgangen gått ned. BNL har vært svært bekymret for at inntektstapene i kommunesektoren ikke blir kompensert for, slik at oppdragene blir salderingsposter, sier Sandnes videre.

Sandnes håper at kommunene som nå er sluttfasen med å ferdigstille budsjettene sine for neste år, vil med dette forslaget kunne få nødvendig forutsigbarhet for å kunne planlegge 2021 best mulig – også holde farten i byggesaksbehandling og byggeaktivitet.

–  Vi står fortsatt i en stor og krevende krise i hele landet med fortsatt høy arbeidsledighet. Byggenæringen er en ordrebasert næring hvor kommunene er en viktig bestiller for bedrifter i hele landet. Vi mener at samfunnsøkonomisk lønnsomme og viktige investeringer i bygg og anlegg bør forseres, slike investeringer er svært effektive motkonjunkturtiltak.

BNL mener også at næringen vil bidra til å nå samfunnsmål knyttet til miljø og bærekraft.

– BNL har bedt om at investeringene må også være bærekraftige og grønne og at økning av kommunens investeringsmidler med 10 prosent hvilket betyr at om lag 3,5 mrd. utover det de allerede bestiller er knyttet til oppdrag for byggenæringen, avslutter Sandnes.

Les pressemeldingen til regjeringen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-penger-til-kommunene-neste-ar/id2779674/