Byggenæringens Landsforening

Innhold

Foto: Veidekke

Revidert nasjonalbudsjett: Ingen avklaring om Enova og lærlinger

Nyhet, Politikk

Publisert

Foto: Veidekke

I regjeringens forslag til revidert budsjett kom det ingen avklaring om hvordan Enova kunne brukes til å øke etterspørselen etter bærekraftige løsninger i byggenæringen. – Regjeringen må bruke krisen til å stimulere til grønn etterspørsel, sier Sandnes.

I forslag til tiltakspakken som byggenæringen har samlet seg om, er utvidelse av budsjettet til Enova og mulighetene til støtte for energieffektivisering og klimatilpassing fremhevet.

– Regjeringen må styrke Enovas virkemiddelapparat til å øke etterspørselen etter miljø- og klimatilpassede løsninger i rehabilitering-, ombygging- og tilbyggsmarkedet. Enovatilskuddet må utvides til å inkludere trinnvis oppgraderinger av bolig, sier Sandnes videre.

Regjeringen kom heller ikke med noen tiltak som endrer rammevilkårene for å ta inn lærlinger.  Lærlingene er framtida. Fagarbeiderne vil alltid være etterspurt og vi har ingen å miste.

– Bedriftene gjør det de kan for å ta inn flere lærlinger i krisen, nå må regjeringen på banen å ta sin del av ansvaret for opplæringen, avslutter Sandnes.