Byggenæringens Landsforening

Innhold

Hvilke ombrukte byggematerialer kan omsettes innenfor dagens regelverk?

Nyhet, Bærekraft

Publisert

BNL og Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer til digital leverandørkonferanse for ombruk av byggematerialer 29. oktober.  Målet er å synliggjøre bedriftene og løsningene som finnes, slik at de offentlige virksomhetene enklere kan bestille og anskaffe ombrukte byggematerialer. I dag gjøres dette i liten grad.

- På denne konferansen ønsker vi å synliggjøre hva som er mulig innenfor dagens regelverk og bedriftene som kan bidra til markedet for ombruk av byggemateriale. Det blir en dag hvor offentlige innkjøpere kan bli inspirert av løsningene som bedriftene og leverandørene sitter på. Bedriftene får mulighet til å presentere sine løsninger for offentlige innkjøpere, sier Ida Laustsen i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Fremheve mulighetene
Ombruk av byggevarer fra eksisterende bygg er utfordrende, men BNL ønsker å fremheve mulighetene framfor hindringene. På denne måten får vi også erfaring med hvilke endringer som må skje for at framtidens bygg skal bli sirkulære, sier Rannveig R. Landet dir. for miljø og energi i BNL.

Vi håper på god deltakelse på tvers av bransjer og leverandører, avslutter Landet.

Program og påmelding her: https://innovativeanskaffelser.no/kalender/digital-leverandorkonferanse-ombruk-av-byggematerialer/