Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Byggkvalitetutvalget foreslår store endringer

Nyhet, Politikk

Publisert

Jon Sandnes, adm. dir i BNL. Foto: Moment Studio

Jon Sandnes, adm. dir i BNL. Foto: Moment Studio

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup fikk overlevert rapporten fra byggkvalitetutvalget onsdag 5. februar. Utvalget foreslår store endringer blant annet innenfor ansvarsrettsystemet i byggenæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

En av de store endringene er at alt ansvar i byggeprosessen plasseres hos tiltakshaver og at ansvarsrettsystemet Sentral godkjenning avvikles.

Videre foreslås det at kvalifikasjoner knyttes til person og ikke foretaket.

– Fra 1997 har kvalifikasjonen vært knyttet til foretaket. At kvalifikasjonskravet nå foreslås å bli knyttet til person var slik bygningsloven var før endringen i 1997, sier Sandnes.

Den tredje store endringen er forslaget om å opprette en forsikringsordning med et skaderegister tilsvarende slik det er i Danmark.

– Forsikring er et nytt element i Norge som vi må vurdere nøye, sier Sandnes.

VI skal lese rapporten grundig og sette oss godt inn i hva forslagene vil bety for våre medlemsbedrifter, en seriøs byggenæring og samfunnet, avslutter Sandnes.

Les pressemeldingen fra utvalget her

Les rapporten her