Byggenæringens Landsforening

Innhold

Innspill til regjeringens handlingsplan for bærekraftmålene

Nyhet, Bærekraft

Publisert

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)

BNL deltok på innspillsmøte i kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor hensikten var få innspill til regjeringens egen handlingsplan for bærekraftmålene. – Noe av det viktigste med handlingsplanen er å bidra til å skape forutsigbarhet slik at næringen kan få mulighet til å forberede seg, sier Rannveig R. Landet som deltok som representant fra BNL.

Møtet ble ledet av Nikolai Astrup som er regjeringens bærekraftminister.

- Bærekraftsmål nr 17 er samarbeid. Vi valgte å trekke frem nettopp samarbeid fordi det er helt vesentlig for å lykkes, sier Landet videre.

Landet peker på at i Norge har vi allerede et godt utviklet tre-partsamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere.

- Det må bygges videre på dette og utvikles møteplasser og arenaer hvor myndigheter, næringsliv og det sivile samfunn kan løse utfordringene i åpenhet og i felleskap.

Når det gjelder f.eks. å få til en mer sirkulær økonomi vil byggenæringen spille en avgjørende rolle og digitalisering vil bli en forutsetning for å lykkes. Det konkluderer også Deloitte i sin nylige rapport som er levert til KLD.

- Dilemmaet er at byggenæringen skal dekke svært mange områder og i noen tilfeller kan det være vanskelig å vekte hva som er viktigst. Derfor er det viktig at man har en helhetlig bærekraftpolitikk hvor livsløpsperspektiv, produktivitet, bærekraftige anskaffelser, kompetanse og lønnsomhet i næringslivet legges til grunn sammen med høy sysselsetting og et anstendig arbeidsliv, avslutter hun.