86 prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk fikk en lærekontrakt i løpet av 2019

Nyhet, Rekruttering

Publisert

Ved utgangen av 2019 hadde 86 prosent av søkerne som gikk bygg og anleggsteknikk fått seg læreplass. - Det er svært gode tall og viser at næringen tar et stort opplæringsansvar, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Kunnskapsdepartementet har sluppet tallene for søkere som hadde ved utgangen av fjoråret fått godkjente lærekontrakter. De viser at det er den høyeste andelen som er registret siden målingene startet i 2011. Og bygg- og anleggsteknikk og deretter naturbruk ligger på topp.

– Dette viser at lærebedriftene tar et stort samfunnsansvar som gir unge og voksne fagutdanning og at de arbeider bevisst med kvalitet og faglig stolthet for håndverksfagene. Lærebedrifter er derfor et kvalitetsstempel som gir forbrukerne trygghet, sier Leegaard videre.

Hovedfunn

  • 28 600 søkte læreplass i 2019.
  • Innen utgangen av året hadde 78 prosent av søkerne fått en lærekontrakt og startet i lære.
  • 3 prosent av søkerne fikk en opplæringskontrakt og startet som lærekandidat.
  • I tillegg startet 4 prosent av søkerne fagopplæring i skole/alternativ Vg3.
  • De fleste som fikk læreplass startet i lære før utgangen av august.
  • Flest søkere fikk læreplass innen bygg- og anleggsteknikk.

Tre fylker gjør det spesielt godt

Fra i år er 19 fylkeskommuner blitt til 11, hvor Møre og Romsdal, Oslo og Rogaland har den høyeste andelen av søkere som fikk lærekontrakt i 2019. Over 80 prosent av søkerne i disse fylkene hadde ved årets slutt fått en læreplass. Siden det er første gang Utdanningsdirektoratet publiserer nye tall etter regionreformen, så medfører det nye statistiske tidsserier for fylkene. Det gjør at tallene fra 2019 ikke kan sammenlignes med tidligere årganger og gamle fylker.

Trine Schei Grande roser byggenæringen.

– Fylkene og næringslivet har en viktig jobb å gjøre for å stille flere lærlingplasser til disposisjon. Ta for eksempel bygg- og anleggsindustrien, der fikk 86 prosent av søkerne i 2019 lærekontrakt. Det er et eksempel til etterfølgelse, og noe alle tjener på. Bedriftene belønnes med fremtidens arbeidstakere, og lærlingene får god opplæring av flinke fagfolk, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Schei Grande i en pressemelding.

 

For mer tall og statistikk om søkertall se Utdanningsdirektoratets sider.