Byggenæringens Landsforening

Innhold

75 aktører signerte for samarbeid om en sikrere bygg- og anleggsbransje

Nyhet, HMS

Publisert

Signering

Rundt 75 aktører har så langt gått sammen i en ny stiftelse som skal bekjempe dødsulykker og alvorlige skader i bygg- og anleggsnæringen. Onsdag var det stiftelsesmøte med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til stede. Foto: Byggeindustrien.

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anleggsbransjen (SfS BA) ble formelt stiftet onsdag 18. september. Under stiftelsesmøtet på Mellomstasjonen ved det nye Nasjonalmuseet i Oslo, var hele verdikjeden innen bygg og anlegg representert.

Styreleder i SfS BA, Trodn Bølviken fra Veidekke, åpnet stiftelsesmøtet med å understreke at sikkerhetsarbeidet i bransjen aldri må bli en konkurransearena, men en samarbeidsarena. Hele 75 aktører tegnet seg som stiftere.

Statsråd Anniken Hauglie pekte på hvor unikt et slikt samarbeidsforum er i verdenssammenheng.

- Det vekker oppsikt internasjonalt at parter som ellers representerer motstridende interesser, kan samle seg om et slikt samarbeid som SfS BA. At også tilsynsmyndighetene sitter ved det samme bordet representerer selve gullet i det norske arbeidslivet,, sa Haugli.

Daglig leder i SfS BA, Lene Jønsson mener det er viktig å ha kontinuerlig fokus på sikkerhet. 

- Vi må skape og gjenskape trygge arbeidsoperasjoner hver eneste dag, uttalte hun.

Videre gjorde Jønsson rede for stiftelsens fire fokustemaer; kompetanse, arbeidsoperasjoner, rammebetingelser og samarbeid ledelse og kultur.

- Stiftelsen skal arbeide gjennom prosjekt- og arbeidsgrupper, som også skal ha lokal forankring. Jønsson understreket også at Stiftelsens resultater skal være åpne for alle.

RIF representert ved adm. dir. Liv Karin Hansteen understreket i sitt innlegg viktigheten av at alle nå må delta aktivt i stiftelsens arbeidsgrupper. Skanskas HMS-direktør Peer Chr. Anderssen representerte den "spisse enden", og benyttet anledningen til å fortelle om en alvorlig hendelse under Skanskas oppføring av Mandal fengsel i 2018. For Skanska hadde hendelsen illustrert behovet for samarbeid ikke bare mellom entreprenører, men også mellom de utførende og materialleverandørene.

Stiftelsen har allerede flere pågående og oppstartede prosjekter. Blant annet ble det gitt en smakebit på det kommende sikkerhetskurset Prosjekt Fareblind, - som utvilsomt gjorde inntrykk på de fremmøtte. Kurset vil bli nærmere presentert på HMS-konferansen 13. - 14. november 2019.

Daglig leder Lene Jønsson rundet av med å oppfordre  alle fremmøtte til å melde seg på SfS BAs nyhetsbrev.

– Dette er stiftelsens viktigste kommunikasjonskanal, avsluttet hun. 

 

Ledelse

Stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) ledes av Lene Jønsson.

Styret i stiftelsen består av

Styreleder Trond Bølviken, Veidekke

Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet

Tanja Dugstad, Statsbygg

Vigdis Bjørlo, Bane NOR

Knut Aaneland, Multiconsult

Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes Forbund

Stein Rindhølen, Norsk Arbeidsmandsforbund

Edvard Eidhammer Sørensen, Fellesforbundet