Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

NHO tar grep om innleie

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Foto: NHO

NHO-fellesskapet tar grep for at innleide skal få høyere stillingsprosent. – Ingen av oss kan løse dette alene, vi må samarbeide for å finne de gode løsningene, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Ved nyttår trådte en ny regel om innholdet i en fast ansettelse i kraft, hvor bemanningsbedriftene skal tilby faste ansettelsesavtaler med en reell stillingsprosent. Som en konsekvens av lovendringen har det kommet frem at enkelt har fått kontrakter med stillingsbrøker ned til fem og ti prosent innen byggenæringen.

– Det er uakseptabelt med arbeidskontrakter på fem og ti prosent innen byggenæringen. At byggenæringen nå tar tak og vil bli bedre bestillere vil gjøre det lettere for bemanningsbedriftene å tilby stillinger med høyere stillingsbrøk. De trenger også forutsigbarhet for å kunne tilby gode kontrakter, sier Ole Erik Almlid, og understreker at fast ansettelse er hovedregelen i norsk arbeidsliv og både de som leier inn og de som leier ut arbeidskraft er opptatt av at stillingsprosentene er høyere.

For å få til dette tar Byggenæringens Landsforbund, Norsk Industri, NHO Service og Handel og NHO nå initiativ til sammen å rydde opp.

– Skal vi løse utfordringene med innleie i byggenæringen, må vi samarbeide. Da er det viktig at vi tar vår del av ansvaret og er gode bestillere, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes.

Initiativet blir tatt godt imot i NHO Service og Handel.

– Dette vil gjøre det lettere for bedriftene som leier ut kompetanse å tilby heltidsstillinger, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn.

Selv om byggenæringen er den næringen som har flest innlede, er også industrien avhengig av å kunne ta unna arbeidstopper og hyre inn ekstra hender og hoder når det trengs.

– Industrien er avhengig av å kunne ta unna arbeidstopper for å holde produksjonen i gang. Det er viktig for verdiskapingen og arbeidsplassene, men jeg kan ikke få understreket nok ganger viktigheten av at vi har et seriøst og godt arbeidsliv, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

– Det er også viktig å få frem at 80.000 personer får jobb gjennom bemanningsbransjen årlig og at 40 prosent går videre i faste stillinger når den midlertidige ansettelsen er over. Bransjen er særlig viktig for grupper som har stått utenfor arbeidslivet, sier Almlid.