Byggenæringens Landsforening

Innhold

Veikart for økt ryddighet og bedre sikkerhet

HMS-charteret er en nullvisjon for skader og ulykker i bygg- og anleggsnæringen. Gjennom ryddige og sikrere bygg- og anleggsplasser bidrar vi til ansvarlig bygging.

Charteret er undertegnet av hele næringskjeden og myndighetene, og alle parter skal gjennom sine forpliktelser bidra til at målene i charteret nås. Entreprenørene skal gjennom bedre ryddighet, sikkerhetstilstand og økt bruk av verneutstyr sikre færre skader og en bedre HMS-situasjon i virksomheten. Som et hjelpemiddel for å få til dette, er det utarbeidet et veikart for forbedring av ryddighet- og sikkerhetstilstand.

Her tar vi for oss veikartet med underliggende verktøy. Verktøyene er beskrevet og er nedlastbare for bedriftene under de ulike delene av veikartet. Dette veikartet/verktøykassen er ment som en hjelp i HMS-arbeidet i din bedrift. Et felles fokus på økt ryddighet vi bidra til sikrere bygge- og anleggsplasser. Hvordan må tilplasses den enkelte virksomhet, men gjennom dette verktøyet får du tips og råd til hvordan. Last ned både veikart og verktøy og kom igang!

Under hvert punkt i veikartet finner du underliggende dokumenter som støtte i arbeidet. Stegene er gjensidig avhengig av hverandre og starter med punkt 1.

Veikartet består av åtte steg. Det starter med en presentasjon av charteret i bedriftene etterfulgt av en beslutning i ledergruppen. De tre neste stegene er innkalling til arbeidsmøte, gjennomføring av arbeidsmøte som ender opp i et referat og en handlingsplan. Veien videre består av informasjon til samarbeidspartnere, arbeid og oppfølging på byggeprosjekt før det går videre til måling av effekt og resultater.

Under pkt 9 finner du inspirasjon og eksempler på hvordan andre jobber med ryddighet og sikkerhetstilstand.

Helt nederst kan du laste ned hele verktøykassen. Last ned og lagre zip-filen, legg alle filene i en og samme mappe, og start deretter det hele ved å dobbeltklikke på filen 000_Veikart.ppsx. den starter direkte i fremvisningsmodus. Alle punktene i presentasjonen er klikkbare.

Økt ryddighet og sikkerhetstilstand i bedriften

På disse sidene finner du det du trenger for å komme i gang med arbeidet med ryddighet og sikkerhetstilstand i din bedrift. Veikart og verktøy ligger tilgjengelig under de respektive beskrivelsene under. Ved å jobbe systematisk gjennom veikartet vil du:

  • Oppnå bedre HMS-situasjon og færre skader
  • Kunne bruke avtalen aktivt i egen organisasjon
  • Kunne bruke avtalen aktivt mot byggherrer og samarbeidspartnere
Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt