Digital strategi for byggenæringen

Digitalt veikart 2.0 er en videreføring av prosjektet digitalt veikart. Målet med prosjektet er å skape forståelse, forankring og engasjement på toppledernivå. Det skal bidra til å hjelpe topplederne til å prioritere digitaliseringstiltak i egen bransje og bedrift og identifisere hvilke felles digitaliseringstiltak vi er best tjent med å sette i gang for å øke effektivitet og lønnsomhet i bedriftene i næringen.

Hypoteser

Digitalt veikart 2.0 tar utgangspunkt i åtte hypoteser som utgjør arbeidsunderlaget.

Digitalt veikart 2.0

Digitalt veikart 2.0 er en anbefaling til ledere i byggenæringen.

Aktuelle nyheter

  1. Gjennomslag for BNLs Digitale Veikart 2.0

    BNL er svært fornøyd med at kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup oppretter Samordingsråd for Digitalisering og en toppleder referansegruppe. – Astrup har fulgt rådene som BNL foreslo i BNLs digitalt veikart 2.0. Dette er svært lovende for det videre digitaliseringsarbeidet, sier prosjektleder i BNL Jon Karlsen.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: