Digital strategi for byggenæringen

Digitalt veikart 2.0 er en videreføring av prosjektet digitalt veikart. Målet med prosjektet er å skape forståelse, forankring og engasjement på toppledernivå. Det skal bidra til å hjelpe topplederne til å prioritere digitaliseringstiltak i egen bransje og bedrift og identifisere hvilke felles digitaliseringstiltak vi er best tjent med å sette i gang for å øke effektivitet og lønnsomhet i bedriftene i næringen.

Hypoteser

Digitalt veikart 2.0 tar utgangspunkt i åtte hypoteser som utgjør arbeidsunderlaget.

Digitalt veikart 2.0

Digitalt veikart 2.0 er en anbefaling til ledere i byggenæringen.

Aktuelle nyheter

Ta kontakt hvis du lurer på noe: