Byggenæringens Landsforening

Innhold

Digital strategi for byggenæringen

Digitalt veikart 2.0 er en videreføring av prosjektet digitalt veikart. Målet med prosjektet er å skape forståelse, forankring og engasjement på toppledernivå. Det skal bidra til å hjelpe topplederne til å prioritere digitaliseringstiltak i egen bransje og bedrift og identifisere hvilke felles digitaliseringstiltak vi er best tjent med å sette i gang for å øke effektivitet og lønnsomhet i bedriftene i næringen.

Hypoteser

Digitalt veikart 2.0 tar utgangspunkt i åtte hypoteser som utgjør arbeidsunderlaget som vil bli bearbeidet av eksperter i arbeidsgrupper og fremlagt for behandling i styringsgruppen

Aktuelle nyheter

 1. Nyhet, Digitalisering digitaltveikart2.0

  Velkommen til workshop om Digitalt Veikart 2.0

  Arbeidsgruppen "Felleskomponenter" i BNLs prosjekt Digitalt Veikart 2.0 inviterer næringens aktører til en workshop 26. februar.

 2. Nyhet, Digitalisering digitaltveikart2.0

  Snart kommer de digitale rådene

  – Den eneste reelle muligheten vi har til å møte fremtidens utfordringer, det er å digitalisere, fastslår tidligere toppsjef for Glava og Saint-Gobain Byggevarer i Norge, Jon Karlsen.

 3. Nyhet, Digitalisering digitaltveikart2.0

  Digitalisering av byggenæringen, hvorfor er det så viktig at lederne engasjerer seg?

  Digitalisering er et tema som det jobbes med i hele næringen for tiden. Det foregår en mengde gode initiativ hvor ny teknologi tas i bruk. BNL har dratt i gang det som populært kalles «Veikart 2.0», hvor hele næringen inviteres til å være med, skriver prosjektleder Jon Karlsen i en kommentar.

 4. Nyhet, Digitalisering digitaltveikart2.0

  Toppledersamling for digitalisering: Digitaliseringstiltak må gi økt konkurransekraft

  Tirsdag samlet BNL toppledere fra hele næringskjeden på Næringslivets hus på Majorstuen for å ta stilling til forslag til videre satsingsområder for digitaliseringen av byggenæringen.

 5. Nyhet, Digitalisering digitaltveikart2.0

  Digitalt veikart 2.0 startes opp

  Jon Karlsen er engasjert av BNL i prosjektstilling for å lede arbeidet organiseringen av det videre arbeidet med digitalisering/industrialisering av hele byggenæringen.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: