Åtte hypoteser om byggenæringen

Her er de åtte hypotesene om som utgjør arbeidsunderlaget som vil bli bearbeidet av eksperter i arbeidsgrupper og fremlagt for behandling i styringsgruppen.

Hypotese 1:
Bransjens problem er dårlig lønnsomhet og svak produktivitetsutvikling sammen med økende ny konkurranse.

Hypotese 2:
Det mest samfunnsnyttige og ansvaret du kan ta er å sørge for at bedriften driver lønnsomt, slik at den kan investere, utvikle seg og drive bærekraftig.

Bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd. Uten lønnsom drift er det vanskelig å drive bærekraftig. Investeringer i gode miljøvennlige løsninger må ofte vente når lønnsomheten er svak.

Hypotese 3:
Den eneste reelle muligheten vi har i byggenæringen i Norge (med de høye lønnskostnadene vi har i Norge) for å møte den økende globale konkurransen, er å ta i bruk ny kompetanse og ny teknologi (digitalisere /industrialisere).

Norge er et høykostland med de lønnskostnadene vi har, så må vi arbeide smartere enn de vi konkurrerer med - vi må være mer effektive. Vi har digitalisert lenge og ligger langt  fremme teknologisk i Norge.  Dette forspranget må utvikles videre.

Hypotese 4:
Digitalisering må ikke bli konsulentmat. Industrialisering / digitalisering må topplederen ta fullt eierskap i. Bedriftens strategi og hva som gir målbare økonomiske effekter, må være styrende for hva som digitaliseres.

(Bedriftens strategi, og hva som gir målbare økonomiske effekter, må være styrende for hvilke digitaliseringstiltak som gjøres).

Digitalisering er kun et verktøy for å kunne drive mer effektivt. Effektivisering av virksomheten er et topplederansvar og en naturlig del av virksomhetens strategiplan. Dette må ikke bli noe man «setter bort» til konsulenter og eksperter som snakker et språk ledelsen ikke forstår. Skal man digitalisere, må man forstå hvilke strategiske og økonomiske effekter man får.

Hypotese 5:
Et digitalt veikart for håndverkeren på Røn er helt annerledes enn for Veidekke eller Glava.

Et digitalt veikart er en plan over hvilke prosesser i virksomheten som skal digitaliseres og når. Det er klart at en slik plan blir helt forskjellig for forskjellige deler av næringen. Trussel og mulighetsbildet er veldig forskjellig. Vi må forstå forskjellene og hva de enkelte aktører er mest tjent med å sette i gang.

Hypotese 6
I bransjen må vi gjøre noen felles valg og det er noe vi må samarbeide om. (Felleskomponenter).

For å få våre systemer til «snakke sammen», må vi bli enige om visse standarder. Vi må også opprette og drifte noen felles «nav» for å kunne utveksle digital informasjon effektivt.

Hypotese 7
Uten at bestillerne bruker sin bestillermakt for å tvinge frem digitale løsninger kommer vi ingen vei.

Det som driver utviklingen i en virksomhet, er krevende kunder. De som bestiller varer og tjenester må kreve digitale løsninger.

Hypotese 8
Nye digitale løsninger gir store muligheter for forenklinger og store besparelser i forretningsprosessene.

Næringen kan forenkles kraftig ved bruk av ny teknologi. Nye løsninger vil komme.