Organisering av arbeidet

Fra første toppledersamling for digitalisering.

Hvem er involvert i prosjektet og hvilke grupper er nedsatt? Her er det en foreløpig oversikt over hvem som sitter hvor. Jon Karlsen er prosjektleder i BNL hvor digitalt veikart har sitt sekretæriat.

Toppledergruppe (foreløpig)

Knut Strand Jacobsen

Onninen

Bjarne Hønningstad

Moelven

Erland Løkken

Bergene Holm

Lars Gaustad

Saint Gobain/Glava

Hilde Herud

Norgips AS

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Statsbygg

Karsten Raddatz

Hageform

Benth A. Eik

Block Watne

Dag Runar Båtvik

Norgeshus

Foreløpig Jane Bordal

Statens Vegvesen

Per Arne Horne

DiBK

Leif Backe-Mathiesen

NHO Handel

Stein Gunnes

MEF

Cecilie Martinsen

Selvaag Eiendom

Mathis Grimstad

SO Eiendom

Gard Kvalheim

Lab Entreprenør

Jon-Olav Sigvartsen

Jos-Bygg

Per Kristian Jacobsen

Norconsult

Elisabeth Heggelund Tørrstad

Asplan Viak

Tore Bakke

Bravida

Jan Henrik Nygård

Norblikk AS

Trond Magnar Unhammer

Nordan

Frode Killi

Natre AS

Tonje Frydenlund

Snøhetta

Eskild Andersen

Nordic Office of Architecture

Thomas Oscar Andersen

Standard Norge

Audun Løhre

Gausdal Landhandleri

Egil Skavang

Arkitekt bedriftene

Liv Kari Hansteen

RIF

 Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppe 1 - Råd til bransjene
Leder Thomas Oscar Andersen

 

Arbeidsgruppe 2 - Felleskomponenter -
Leder Jøns Sjøgren, Boligprodusentene

Per Fredrik Kempf, EBA

EBA

Are Skaar Nielsen

Rørentreprenørene Norge

Kari Befring Bjørnstad

Dibk

Øyvind Skarholt

Norsk Byggtjeneste

Steen Sunesen

Statsbygg

Chi Ho Lau,

buildingSMART Norge

David Norheim,

Brønnøysundregistrene

Knut Mathiesen, 

GS1

Aslaug Koksvik,

Virke

Bengt Herning

Virke

Frank Jaegtnes,

EFO

 

Arkitektbedriftene

 

RIF

Øivind Rooth

CEN TC 442

Alexandra Klimek

Standard Norge

Jon Karlsen

BNL

Per Jæger

Boligprodusentene

Lars Myhre

Boligprodusentene

Egil Berg

NCC

Bård

BIM Verdi

Terje Røising

NFR

Mette Wathne

Moelven Wood

Magnar Nystein

Bergene Holm AS

Per Gunnar Nordløkken

Støren Treindustri AS

Knut Bjørnar Sandseter

Gausdal Bruvoll SA

Eli Bjørhovde Rindal

Treindustrien

 Geir Nygaard

Assemblin/Rør Norge

Terje Røising

NRF

 

Arbeidsgruppe 3 - Bestillermakt
Leder: Thor Olaf Askjer
Snorre Fuhr                                                      EBA
Susanne Vist                                                     TEF 
Tor Olav Brækkan

 

 Arbeidsgruppe 4 - Muligheter (kommer)

 

Ta kontakt hvis du lurer på noe: