Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

543 resultater

Type artikkel
Velg område
543 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Politisk sak, Digitalisering

  Digitalisering

  Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer. Både privat og offentlig sektor står overfor store utfordringer innen bærekraft og produktivitet, hvor digitaliseringen utgjør en stor del av svarene.

 2. Politisk sak, Bærekraft

  Materialbruk i bygg og anlegg

  Om en anslår at 12-15 % av de norske klimagassutslippene er knyttet til verdikjeden bygg og anlegg, kommer omtrent halvparten av disse i dag fra produksjon av byggevarer. Det er derfor viktig for byggenæringen å arbeide med å få ned utslippene fra byggevareproduksjon.

 3. Politisk sak, Klima

  Fossilfrie og/eller utslippsfrie byggeplasser

  En av hovedkildene til utslipp fra bygg- og anleggssektoren er utslipp fra selve byggeprosessen. Det gjelder både klimagassutslipp (CO2-ekv) og utslipp som forårsaker lokal luftforurensning (NOx).

 4. Politisk sak, Avfall

  Byggavfall

  BNL arbeider med bygg- og anleggsavfall gjennom NHP-nettverket. Det er et nettverk bestående av (p.t.) 18 organisasjoner og etater fra byggenæringen og avfallsbransjen inklusive observatørene DiBK, SSB, Miljødirektoratet og Difi. BNL har ledelsen av nettverket i perioden 2017-2020.

 5. Nyhet, Arbeidsliv

  Nye regler om innleie

  Stortinget har nylig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens regler for innleie av arbeidskraft. Reglene trer i kraft 1. januar 2019. I denne artikkelen har BNLs advokater oppsummert endringene.

 6. Nyhet, Tall og fakta

  Forventer anleggsboom

  Det er fortsatt høyt aktivitetsnivå i næringen, men det er store forskjeller mellom de ulike markedene. - Prognosene viser at til tross for gode makroutsikter, venter vi lavere veksttakt i BA-markedet fremover enn i 2016 og 2017. Det blir mindre boligbygging, men anlegg er fortsatt i vekst, sier Jon Sandnes adm. dir. i Byggenæringens Landsforening (BNL).

 7. Nyhet, Tall og fakta

  NHOs kvartalsrapport: Flere bedrifter mangler folk

  En rekke bedrifter melder om at det blir stadig mer krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft, viser NHOs siste medlemsundersøkelse.

 8. Nyhet, Rekruttering

  BNLs generalforsamling 2018: Etikk og rekruttering i fokus

  BNLs generalforsamling 2018 gikk av stabelen på Grand Hotel i Oslo fredag 15. juni 2018.

 9. Nyhet, Organisasjon

  Nytt styre i BNL 2018

  På BNLs generalforsamling fredag 15. juni ble Dag Andresen gjenvalgt som styreleder i BNL.

 10. Nyhet, Arbeidsliv

  Høyesteretts avklaring om når reisetid kan være arbeidstid

  Reisetid til og fra jobb regnes ikke som arbeidstid, slår Høyesterett fast. Men hvis en arbeidstaker må møte et annet sted enn på sitt faste arbeidssted kan reisetiden anses som arbeidstid.