Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

543 resultater

Type artikkel
Velg område
543 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Politikk

  Perspektivmeldingen: Hva venter oss om 30 år?

  Næringslivets perspektivmelding: Hvordan vil Norge utvikle seg i tiårene frem mot 2050, og hvordan vil vi preges av verden rundt oss? «Verden og oss» er en rapport som forsøker å gi noen svar på hva vi kan vente oss i fremtiden, sett med øynene til norske bedrifter.

 2. Nyhet, Lover og regler

  Nye personvernregler fra 20. juli 2018

  Justisdepartementet melder at EUs personvernforordning (GDPR) nå skal gjelde i Norge.

 3. Politisk sak, Samferdsel

  Transportbrukere

  Effektive, trygge veier er en forutsetning for å skape vekst og arbeidsplasser i hele Norge.

 4. Politisk sak, Samferdsel

  Nasjonal transportplan 2018 – 2029

  BNL deltok i høringen for Nasjonal transportplan 2018 - 2029 på Stortinget 26. april 2017. Her er noen av BNLs viktigste innspill.

 5. Politisk sak, Bærekraft

  Grønn verdiskaping

  Et grønt skifte innebærer økt verdiskaping med mindre samlet miljøbelastning. Endringene som det grønne skiftet krever gir store markedsmuligheter for byggenæringen, for kundene og samfunnet rundt oss.

 6. Politisk sak, Innovasjon og forskning

  Produktivitet: Måleprosjekt anbefaler å ta i bruk presentasjonsmåling

  Konklusjonen er klar fra prosjektet Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring (måleprosjektet). Målesystemet som er testet ut egner seg godt i Norge.

 7. Nyhet, Arbeidsliv

  Endringer i foreldrepermisjonen

  Fra 1. juli 2018 endres mødre- og fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 10 uker til 15 uker. Det betyr at 15 uker av permisjonen er forbehold mor og 15 uker av permisjonen er forbeholdt far.

 8. Nyhet, Bærekraft

  Først ute med utslippskutt på byggeplassene

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) roser næringslivet for å satse på fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Fredag 15. juni fikk Elvestuen overrakt en veileder som viser hvordan utslippene på norske byggeplasser kan kuttes helt.

 9. Nyhet, Lover og regler

  Endringer i regelverket på Sentral godkjenning er sendt på høring

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring forslag til mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning. Høringsfristen er 15. september.

 10. Politisk sak, Offentlig anskaffelser

  Offentlige anskaffelser

  Det offentlige kjøper varer og tjeneste fra bygge- og anleggsnæringen for rundt 150 milliarder i året. Det gjør det offentlige til vår viktigste kunde og premissleverandør. Det er en rolle myndighetene må bruke til å oppnå et bredt spekter av samfunnsmessige mål, ikke se hvert enkelt prosjekt isolert