Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

543 resultater

Type artikkel
Velg område
543 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Politisk sak, Rekruttering

  BNLs rekrutteringsarbeid

  Byggenæringen har stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Dette er et av BNLs satsingsområder sammen med våre bransjeforeningene.

 2. Nyhet, Lover og regler Sentralgodkjenning

  Overgangsordning sentral godkjenning

  I 2016 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for Sentral godkjenning. Overgangsordningen er nå formelt forlenget med to nye år frem til 1. juli 2020, skriver KMD i en pressemelding

 3. Nyhet, Lover og regler

  Stortinget sier ja til ny personlov

  Stortingets justiskomité går inn for at EUs regler om personopplysninger (den såkalte GDPR) skal gjelde i Norge, slik regjeringen har foreslått.

 4. Nyhet, Lover og regler, Seriøsitet

  Nytt ekspertutvalg: Skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har offentliggjort ekspertuvalget som skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen. - Vi er glade for at ekspertutvalget nå er satt. Nå starter arbeidet, sier BNL-leder Jon Sandnes i en kommentar.

 5. Nyhet, Politikk Statsbudsjettet2018

  Revidert budsjett 2018: Få opp tempo mot arbeidslivkriminalitet

  Regjeringen foreslår ingen nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet i revidert budsjett. – BNL mener at det er nødvendig å styrke a-krimsentrene spesielt i byene.

 6. Nyhet, Arbeidsliv

  Alt om digital sykemelding

  Fra 15. januar 2018 er hele sykmeldingen digitalisert, inkludert søknad om sykepenger. På NHOs medlemsider Arbinn finner du svar på alt du lurer på om digital sykmelding og søknad om sykepenger.

 7. Nyhet, Offentlig anskaffelser

  Felles front mot nye terskelverdier

  En rekke organisasjoner, blant dem BNL , retter nå en felles henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet i anledning hevingen av nasjonal terskelverdi for offentlige anskaffelser til 1.3 millioner kroner eks. mva gjeldende fra 4. april i år.

 8. Nyhet, Avfall

  Lerum brygge som materialbank

  Renovasjonsselskapet SIMAS Næring AS i Sogn har satt i gang et pilotprosjekt sammen med en rekke deltakere fra byggenæringen, lokale myndigheter og kunnskapsmiljøer.

 9. Nyhet, Digitalisering

  Samarbeid for digitalisering

  – Vi er dømt til å lykkes når så mange vil, sa Jon Sandnes da han åpnet stiftelsesmøtet for Samarbeid for digitalisering.

 10. Politisk sak, Lover og regler Sentralgodkjenning

  Sentral godkjenning

  BNL mener det er helt avgjørende å få på plass en sentral godkjenningsordning som sikrer god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen.