Artikler

Vis filtrering

8 resultater

Type artikkel
Velg område
8 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Byggenæringen rammes hardt av statsbudsjettet

    Byggenæringen rammes hardt i dette budsjettet fordi næringen både blir rammet av økte skatter til næringslivet samtidig som gryteklare offentlige byggeprosjekter forskyves. Byggenæringens Landsforening er bekymret over at flere planlagte samferdselsprosjekter skyves ut i tid. Det betyr at forberedende arbeider stopper helt opp, og at gryteklare prosjekter ikke realiseres.

  2. Lav arbeidsledighet og høye byggekostnader

    BNLs nyeste markedsrapport viser at bygg og anlegg har klart seg godt gjennom pandemien, og at frykten for manglende etterspørsel har blitt erstattet av kostnads- og kapasitetsutfordringer. Tilgangen på arbeidskraft fra utlandet har vært begrenset, og arbeidsledigheten innen bygg og anlegg er nå lavere enn den var før pandemien.