Håper på endringer i RNB

Publisert

Foto: Nicolas Tourrenc

Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter i dag. NHO Byggenæringen håper SV og regjeringspartiene enes om tiltak som kan avbøte den alvorlige situasjonen i næringen.

Boligbyggingen er på et rekordlavt nivå og aktiviteten i mange bransjer i byggenæringen blir stadig svakere. 

Bedrifter permitterer og sier opp ansatte. Arbeidsledigheten i Norges største fastlands- og distriktsnæring  har økt med 14 prosent siden nyttår. NHO Byggenæringen mener derfor det blant annet trengs økte rammer til Husbanken, et nasjonalt løft for energieffektivisering, flere flyktningerboliger, studentboliger og omsorgsboliger, samt justering av utlånsforskriften og endringer i permitteringsregelverket for å sikre aktiviteten i næringen. Alternativet kan føre til en vill prisgalopp på boliger og andre bygg i årene fremover. 

- Husbanken gikk tom for midler rundt påske, blant annet til Boligkvalitetsordningen. Her trengs det påfyll raskt. I tillegg håper vi politikerne ser muligheten som ligger i en kraftig satsing på energieffektivisering. Da får man frigjort kraft og redusert strømregningen til folk flest samtidig, sier Nina Solli, adm. direktør i NHO Byggenæringen.