Regjeringen ignorerer situasjonen i byggenæringen

Publisert

Foto: NHO Byggenæringen

I regjeringens forslag til revidert budsjett er det ingen kraftfulle tiltak for økt aktivitet i byggenæringen. Norges største fastlands- og distriktsnæring står i en alvorlig markedssituasjon, hvor arbeidsledigheten har økt med 14 prosent fra nyttår.

- Vi har hatt utallige møter med regjeringen, hvor signalene vi har fått er at byggenæringen ikke alene skal ta støyten for å kjøle ned norsk økonomi. Regjeringens forslag til RNB er et klart brudd på den lovnaden, og næringen vil fortsette å blø i tiden fremover, sier en tydelig skuffet Nina Solli, adm.dir. i NHO Byggenæringen. 

 

NHO Byggenæringen og Fellesforbundet har i felles notat beskrevet et potensielt produksjonsfall på minimum 50 mrd. kr. fram mot 2025. Det kan føre til mange tusen permitteringer og oppsigelser over hele landet. Dette budsjettforslaget bidrar ikke til at byggenæringen kan holde på verdifull kompetanse og arbeidskraft gjennom nedgangen.  

 

- Uten tiltak for økt aktivitet i revidert nasjonalbudsjett vil næringen fortsette å miste verdifull fagkompetanse. Nå sier regjeringen at bedriftene må stå alene, i stedet for å vise at de har forstått den alvorlige markedssituasjonen. Jeg håper Stortinget nå i det minste får på plass midler til Husbanken som har gått tom og energieffektivisering av bygg, fortsetter Solli. 

 

NHO, NHO Byggenæringen og Fellesforbundet har foreslått tiltak for økt aktivitet, blant annet å fylle på Husbanken, bygge flere studentboliger og øke støtten til energieffektivisering for husholdningene. Det ville gitt et signal til byggenæringen om at regjeringen har tatt innover seg situasjonen og spiller på lag med hardt prøvede bedrifter og ansatte.  

 

- Konsekvensen av dette forslaget er at boligunderskuddet i Norge vil fortsette å øke, og de som taper aller mest på det er førstegangskjøperne, avslutter Solli.