Smitteverntiltakene opphevet lørdag 12. februar

Nyhet

Publisert

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Gjenåpningen av samfunnet betyr også at BNLs bransjestandard for smittevern ikke lenger vil være førende og beholdes kun som et beredskapsdokument.

Lørdag 12. februar kl 10.00 ble de resterende koronatiltakene fjernet. Dette henger sammen med at koronapandemien ikke lenger utgjør en stor helsetrussel for samfunnet. Basert på helsemyndighetenes vurdering, informerer regjering at omikronviruset gir langt mindre alvorlig sykdom, og vi er godt beskyttet av vaksiner. Overgangen til denne fasen får også betydning for byggeplassene. Kravene i BNLs bransjestandard for smitteverntiltak på bygg- og anleggsplasser vil heretter ikke lenger være førende. Bransjestandarden vil fremover fungere som et beredskapsdokument, som kan aktiviseres dersom tiltakene skulle gjeninnføres.

Dette er noen de viktigste endringene som gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10:

  • Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.
  • Krav om bruk av munnbind oppheves.
  • Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg. (se egen artikkel om testing )
  • Krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.
  • Barnehagebarn og skoleelever anbefales å holde seg hjemme når de er syke, men kan gå i barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer. Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.
  • De gjenværende innreisekravene om plikt til registering og negativ test før ankomst oppheves.

Det er forventet at smitten vil øke som følge av at forskriftene nå oppheves og anbefalingene justeres. Mange vil bli smittet og sykefraværet kan bli høyt. Arbeidsgivere må selv vurdere behovet for å begrense smitten og gi retningslinjer for sine ansatte. Pandemien har vist betydningen av å ha smittevern som en dimensjon i HMS-arbeidet. Det er fortsatt viktig at man på arbeidsplasser legger arbeidsforholdene til rette for risikogrupper.

 

Ta kontakt hvis du lurer på noe: