Nortekk AS har gjennomført ByggRygg

Andre artikler, Organisasjon

Publisert

«Utbyttet vårt slik vi ser det har vært at hele bedriften nå holder fokuset på forebyggende tiltak gjennom hele prosjektprosessen, fra salg til utførelse», forteller hovedverneombudet Celine Aase. Hun forklarer videre: «Sykefraværet vårt har blitt betraktelig redusert, spesielt langtidsfraværet. Flere av de ulike tiltakene vi har fått i gang underveis i deltagelsen i ByggRygg forklarer nedgangen.

Nortekk er en takentreprenør som holder til på Skedsmokorset, utenfor Lillestrøm. Siste kvartal i 2021 startet de opp et internt prosjekt, kalt FRISKUS. Ledelsen innledet prosjektet med et møte med hovedverneombud og tillitsvalgte i desember 2021, hvor bedriftens sykefravær og konsekvenser av det ble drøftet. I 2021 hadde bedriften et høyt sykefravær som ikke vært Covid-19 relatert.

Hensikten med prosjekt FRISKUS var å forebygge slitasjeskader for sine ansatte, redusere sykefravær, kartlegge hvilke andre forebyggende tiltak som burde settes inn, sette fokus på å lette arbeidsoppgavene, spesielt for håndverkerne.

Bygg Rygg var et av tiltakene i forbindelse med det interne prosjektet. Målsetningen deres var å gi sine ansatte økt kunnskap om muskel- og skjelettplager. De ønsket å ha en jevnligere oppfølging, forsterke relasjon leder/ansatt og samtidig gi de økt kompetanse rundt forebyggende tiltak. Nortekk ønsket å tilpasse arbeidssituasjoner til de ansattes ulike helseplager. Samtidig som ønsket om å forbedre kulturen i bedriften og forståelse rundt de ansatte som i enkelte perioder er nødt til å jobbe tilrettelagt eller gradert.

Webinarene for utnevnte nøkkelpersonell som ble tilbudt via Bygg Rygg, ga grunnlag til idemyldring i etterkant hvor de sammen kom fram til nye forebyggende tiltak. Flere av tiltakene kunne bli igangsatt umiddelbart. Innholdet i Bygg Rygg ble deretter implementert videre inn i ukentlige driftsmøter for ledelsen og prosjektledere, i tillegg ble selgerne involvert siden det er de som innledningsvis utarbeider en overordnet plan for hvordan bedriftens prosjekter gjennomføres.

Ambisjonen deres var å jobbe i felleskap for å finne gode løsninger, de ønsket fornøyde og motiverte ansatte, forsterke interne rutiner rundt oppfølging av sine ansatte og samtidig forbedre det fysiske arbeidsmiljøet før det kunne resultere i sykefravær. Sykefraværet til bedriften har blitt redusert med nesten 3% hittil i 2022.

Med intensivt arbeid ble det blitt samarbeidet om hvordan de kunne lette det fysiske arbeidet for bedriftens ansatte, hvordan de kan mestre helseplager og utfordringer, samt vise de hvilke tilgjengelige hjelpemidler som kunne benyttes. Før et hvert prosjekt vurderer de nå behov for nødvendig utstyr og tilleggsutstyr som kan redusere belastningsskader. Dette har gjort at de har endret kulturen i bedriften i en positiv retning.

«Utbyttet vårt  slik vi ser det har vært at hele bedriften nå holder fokuset på forebyggende tiltak gjennom hele prosjektprosessen, fra salg til utførelse», forteller hovedverneombudet Celine Aase.

Hun forklarer videre: «Sykefraværet vårt har blitt betraktelig redusert, spesielt langtidsfraværet. Flere av de ulike tiltakene vi har fått i gang underveis i deltagelsen i ByggRygg forklarer nedgangen.

Fokusområdene som Bygg Rygg i 2023 vil rette seg mot mener de høres viktig og riktige ut, derfor kommer Nortekk mest sannsynlig til å bli med videre neste år. Ved å være med videre mener hovedverneombudet Aase at med videre deltagelse vil fortsette å forplikte seg, samtidig som de vil bli nødt til å fortsette med å sette av tid og ressurser til å diskutere ulike utfordringer bedriften måtte ha.