Flere jenter velger byggfag

Foto: BNL

I 2022 var det rekordmange jenter som søkte seg til Vg1. bygg- og anleggsteknikk. Det er en flott! Vi trenger flere jenter som vil bidra med å forme det fysiske miljøet vi har rundt oss – alt fra hus, næringsbygg, sykehus, skoler, sykehus til store samferdselsprosjekter som binder landet mer sammen og skaper gode bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Tall fra Udir viser at andel jenter som søkte seg til Vg1. bygg- og anleggsteknikk har over tid vært økende. I 2013 var det 5% jenter blant søkerne, mens i 2022 var det 11%. Økning av jenter som vil til byggenæringen er gode nyheter. 

Bygge- og anleggsnæringen vil rekruttere talenter fra hele befolkningen og trenger flere flinke hender og kloke hoder. Vi mener at byggeplasser med begge kjønn bidrar til et godt arbeidsmiljø og gode løsninger. 

Det er flere gode krefter som jobber for å sette kjønnsbalanse i egne yrker på dagsordenen. NHO- og NITO-prosjektet «Jenter og teknologi», turnerer landet rundt for å møte jenter på ungdomsskoletrinnet.

Flere bransjer i byggenæringen har også tatt egne initiativ til egne kvinnenettverk - som for eksempel Ingeborg-nettverket for kvinnelige rørleggere. Vi vet det krever guts å gå mot strømmen i utdanningsvalg. 

Å velge en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen, gir gode muligheter for å få en spennende jobb. Dette gjelder enten man tar fag-/svennebrev eller videreutdanning ved en teknisk fagskole, en høgskole/universitet. Vi håper at flere jenter også i 2023 velger byggenæringen.