IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg har fått sin prosjektleder

Nyhet

Publisert

Bilde av Gudmund Engen

BNL har nå ansatt Gudmund Engen som prosjektleder for IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg. Engen tiltrer stillingen 2. januar 2020.

Gudmund Engen (68) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har blant annet over 30 års erfaring fra Statoil/Equinor. Han har lang ledererfaring, herunder mange år som plattformsjef.

Engen skal da få ansvaret å lede Bransjeprogrammet som har som hensikt å kartlegge og analysere hvordan man gjennom bedre planlegging og organisering av arbeidsoperasjoner, kan redusere den del av bransjens sykefravær som relaterer seg til fysisk belastende arbeidsoperasjoner.

Det er Byggenæringens Landsforening (BNL), sammen med Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som har ansvar for å gjennomføre bransjeprogrammet.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått Gudmund på laget, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.