Rir på en grønn bølge

Stein Anders Sundbye, daglig leder i Skaaret Landskap.

– Jeg har aldri vært så positiv som nå. Det har vokst frem en grunnleggende forståelse om at uteanleggene må ha en vis kvalitet, og det kommer mange spennende prosjekter vår vei, sier Stein Anders Sundbye, daglig leder av Skaaret Landskap.

Skaaret landskap har vært en del av østlendingers uteopplevelser i over 60 år. Det hele begynte da Olinus Skaaret investerte i en Agria jordfreser i 1957 og ”Olinus Skaaret Anleggsgartnermester” var en realitet. Skaaret ekspanderte sterkt gjennom nittitallet til de på 2001 hadde fem virksomhetsfelter og godt etablerte avdelinger på Bjørkelangen og i Tønsberg. I november 2001 ble familiebedriften solgt til ISS Norge AS, men ble kjøpt tilbake av de gamle eierne i januar 2009.

Skaaret forventer vekst i omsetning for 2019 basert på den ordrereserven de har nå.

– Vi har blant annet tre store prosjekter: Nasjonalmuseet - alt utenomhus der, noen store kontrakter hos Bjørvika utvikling, også er det Jordal idrettspark, sier Sundbye.

Sundbye merker at kontraktstørrelsen stadig blir større, og det kan gjøre det vanskeligere for de mindre aktørene i bransjen.

– Jeg tror vi har en fordel fordi  vi tidlig gikk inn i arbeidsfellesskap og delte kompetanse for å kunne ta større prosjekter. Det utfordret blant annet KS-systemene våre ganske tidlig noe som er en stor fordel nå som kravene øker og man ikke kommer til bordet om man ikke har alt på stell.

Generelt har bedriften jobbet målrettet for å svare på dagens forespørsler. Sundbye merker også at det offentlige etterspør på andre kriterier enn pris.. – Dokumentasjon på kvalitet, kompetanse, læringer, referanseprosjekter blir stadig mer viktig, sier han.

Med stor oppdragsmengde, så skal også bedriften ansette i løpet av 2019.

– Vi trenger flere fagarbeidere og maskinførere og sikkert også noen anleggsledere og muligens også noen prosjektingeniører, sier han.

Skaaret sliter som mange andre bedrifter i byggenæringen å få tak i riktig folk med riktig kompetanse.

– De små fagene lider helt tydelig i skoleverket. Jeg mener det burde være færre men sentrale skoler for faget. En av ansatte jobber på SOA og vi følger med der så godt vi kan når det gjelder å kapre lærlinger, avslutter Sundbye. 

Dette intervjuet ble først publisert i BNLs Fremtidsbarometer 2019