Byggenæringens Landsforening

Innhold

Partene enige - storstreik avverget

Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

Publisert

NHO og LO kom til enighet i årets mellomoppgjør 15 timer på overtid. Foto: Tale Jordbakke, NHO.

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør. - I en tid med stor usikkerhet ute, har det vært viktig for oss å gjøre det vi kan for å styrke konkurranseevnen til våre bedrifter her hjemme. Det har vi nå klart, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Partene ble enige om en ramme på 3,2 prosent.

- En streik hadde vært et nederlag for alle berørte, og jeg er lettet over at vi klarte å finne en løsning. Begge parter har måttet gi for å komme til enighet. Utgangspunktet før meklingen var svært vanskelig, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

Forhandlingene har i hovedsak dreid seg om to forhold: et generelt lønnstillegg og et eget lavlønnstillegg. 

- Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat som vi i fellesskap kan akseptere. For oss var det avgjørende å sikre konkurransekraften til norske bedrifter, og det har vi klart i årets oppgjør, sier Almlid. 

-Reallønnen vil øke, samtidig som det er mulig for våre bedrifter å konkurrere med utenlandet. Bedriftene er avhengige av å selge det de produserer. Dette gir grunnlag for tusenvis av arbeidsplasser i bygd og by og har store ringvirkninger som tjener samfunnet. 

Partene er enige om et generelt tillegg på 2,50 kroner og i tillegg et lavlønnstillegg på 2 kroner. Det er den samlede kostnadsveksten som er avgjørende for hvorvidt det er rom for lokale tillegg. 

 Les NHOs vurderinger av rammen.

Minstelønnsregulereringer og lokale forhandlinger
Det skal gjennomføres møter med forbundene om regulering av minstelønnssatsene i enkelte av BNLs overenskomster. Vi vil komme tilbake med informasjon om resultatet av dette, så snart det foreleligger. Lokale forhandlinger må ikke gjennomføres, og lønnstillegg må ikke utbetales, før oppgjøret er vedtatt. Følg med på NHOs og BNLs nettsider.

Ta kontakt med BNLs arbeidsgiverpolitisk avdeling dersom du har spørsmål. Se under for kontaktinformasjon.

Riksmeklerens møtebok

Ta kontakt hvis du lurer på noe: