Miljøsertifisering er lønnsomt

Christian Paus, daglig leder i Nipas AS.

Nipas AS er akkurat re-sertifisert som Miljøtårnbedrift uten noen anmerkninger. – Det er både lønnsomt og god omdømmebygging, sier Christian Paus, som er daglig leder for bedriften.

Nipas er en entreprenørbedrift med base på Rolvsøy i Østfold.  

– Vårt naturlige nedslagsfelt er Østfold og søndre Akershus, men vi beveger oss også utenfor disse områdene ved behov, sier Christian Paus.

Bedriften som ble etablert i 1994 har fagarbeidere innen forskaling, tømrer, betong, mur og flislegging.

– Vi har dessuten tett samarbeid med en rekke underleverandører, og utfører gjerne totalentrepriser av bygg, sier Paus.

Full ordrebok
– Jeg tror 2019 kommer til å bli et fint år. VI har vokst en del, og har behov for et konsolideringsår. Bedriften har flere leilighetsprosjekter både i Sarpsborg og Moss. Vi har også noen spennende oppdrag fra det offentlige – blant annet leverer Nipas sitt første massivtreprosjekt til Sarpsborg kommune – omsorgsboliger på Vern.

– Det er et mål for oss å være i det offentlige markedet fordi vi opplever at det bidrar til å trekke næringen fremover med å stille krav også er det offentlige også en sikker betaler, sier Paus.

Bedriften ble re-sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift nylig. – Vi ser også at bedre avfallshåndtering og mest mulig materialutnyttelse er god økonomi i tillegg gir det et godt omdømme, sier Paus.

Krevende rekruttering
Som mange andre bedrifter i byggenæringen bruker Nipas en del tid på å finne de riktige folkene.

– Rekrutteringen tar tid og blir ofte kostbart. Vi opplever at det vanskeligst å få tak i BASer. Vi annonserer og bruker nettverk, og har også forsøkt å bruke rekrutteringsbyråer til nøkkelstillinger. Det virker som arbeidsmarkedet er stabilt for tiden og få som beveger på seg, sier Paus.  

Det er spesielt betongavdelingen som det er vanskelig å få folk til.

– Her har det vært dårlig rekruttering i mange år. Vi har god kontakt med skolen og tar inn lærlinger for å sikre fremtidens kompetanse.

Paus mener bedriften stort sett har god dialog med det offentlige, men kommunale prosesser kan ta lang tid som rekkefølgebestemmelser og planprosesser.

– Det er utfordrende med mange Innsigelser og omgjøring av tidligere vedtak og vi opplever at det tar ofte lang tid, sier han.

Ønsker flere kvinner
Nipas har i dag en lærling i produksjonen og en administrativt ansatt i bedriften.

– Målet vårt er å ha kvinner i alle ledd i bedriften. Det tror vi er viktig. Vi ser jo også at mange av kundene våre er kvinner, så det er viktig å være i god dialog med de vi samhandler med, og da er det viktig med mangfold i bedriften, avslutter han.

Dette intervjuet ble først publisert i BNLs Fremtidsbarometer 2019