Høring -Forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelse

(20. februar 2017).