Høring i Utdannings- og forskningskomiteen

BNL deltok i høring i Stortingets Utdanningskomié i forbindelse med Statsbudsjettet 2019. Her kan du lese vårt høringsnotat.