Dokumenter

Vis filtrering

75 resultater

Type dokument
Velg område
75 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Digitalt veikart

  - for en heldigitalisert, konkurransedyktig og bærekraftig BAE-næring

 2. Høring av NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi

  Byggenæringens Landsforening støtter NHOs høringssvar, men har noen kommentarer knyttet konkret til byggenæringens unike utfordringer om klimarisikohåndtering. Det er viktig at de ulike delene av næringslivet utvikler strategier som tar høyde for klimarisikoen i den enkelte næring.

 3. Høringsvar - EU direktiver om energieffektivisering og fornybar energi

  Det vises til høringsbrev av 14. januar 2019 om EU-direktivene 2018/2001 (fornybar energi) og 2018/2002 (energieffektivisering) og forordning 2018/1999 (styringssystem) samt til nylig avsluttede høring om Bygningsenergidirektivet II.

 4. Utbyggingsavtale kombinert

  BNL har tatt initiativet til å få utarbeidet noen standardiserte maler for utbyggingsmaler med tilhørende avtalemaler knyttet til merverdiavgift.

 5. Utbyggingsavtale kontantbidrag

  BNL har tatt initiativet til å få utarbeidet noen standardiserte maler for utbyggingsmaler med tilhørende avtalemaler knyttet til merverdiavgift.

 6. Utbyggingsavtale valdresmodellen

  BNL har tatt initiativet til å få utarbeidet noen standardiserte maler for utbyggingsmaler med tilhørende avtalemaler knyttet til merverdiavgift.

 7. Utbyggingsmal - realytelse

  BNL har tatt initiativet til å få utarbeidet noen standardiserte maler for utbyggingsmaler med tilhørende avtalemaler knyttet til merverdiavgift.

 8. Kvinner i byggenæringen

  I denne rapporten har vi samlet statistikk om kjønnsfordelingen både  i utdanningsløpet og i arbeidslivet. Vi presenterer også tall fra BNLs fremtidsbarometer 2019 som viser hvordan det ligger an i våre bransjers medlemsbedrifter