Dokumenter

86 resultater

Type dokument
Velg område
86 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Statsbudsjettet 2022: Høring i Finanskomiteen

  BNL deltok på høring i Finanskomiteen 25. oktober 2021 i forbindelse med statsbudsjettet 2022. Innspillet vår kan lastes ned under.

 2. Informasjon om IA-programmet bygg og anlegg

  IA-programmet for Bygg og anlegg er ett av syv bransjeprogram under IA-avtalen 2019.2022. Les mer i vår informasjonsbrosjyre

 3. Innspill til finanskomiteen: Revidert nasjonalbudsjett 2021

  BNL mener at veien ut av pandemien må bidra til at vi sørger for at byggenæringen kan skape varige verdier gjennom å opprettholde aktivitet, sysselsetting og verdiskapingen i hele Norge basert på klima- og miljøvennlige løsninger. Statsbudsjettene og revidert må bidra til det.

 4. Innspill til behandling av  Nasjonal Transportplan 2022-2033

  Innspill til behandling av NTP (Nasjonal Transportplan 2022-2033) i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite 12. april 2021.

 5. Veileder Fossil- og utslippsfrie byggeplasser

  Les veilederen om hva som bør gjøres annerledes i byggeprosessen ved anvendelse av fossilfrie og/eller utslippsfrie alternativer (juni 2018).

 6. Innspill til stortingsmelding om langsiktig verdiskaping av norske energiressurser

  Byggenæringens Landsforening, BNL, viser til pressemelding fra OED 12. november om at det skal utarbeides en stortingsmelding om den langsiktige verdiskapingen av norske energiressurser.

 7. Høringsinnspill til Næringskomiteen Statsbudsjettet 2021

  Under er BNLs innspill til Næringskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 2021.

 8. BNLs høringsinnspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen Statsbudsjettet 2021

  Under er BNLs skriftlige innspill til transport og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med budsjetthøringene høsten 2020.