Dokumenter

Vis filtrering

75 resultater

Type dokument
Velg område
75 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring utdannings- og forskniningskomiteen Statsbudsjettet 2021

  Vedlagt følger BNLs innspill til utdannings- og forskningskomiteen i forbindelse med statsbudsjetthøringene høsten 2020.

 2. BNLs innspill til Energi og miljøkomiteen i forbindelse med Statsbudsjettet for 2021

  Vedlagt følger BNLs innspill i forbindelse med statsbudsjetthøringene høsten 2020 i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

 3. Høringssvar - Forsvarlig byggkvalitet

  Byggenæringens Landsforening (BNL) viser til Kommunal og moderniseringsdepartementets høring av Forsvarlig Byggkvalitet – rapporten fra Byggkvalitetutvalget om forslag til endringer i Plan- og bygningsloven. Her kan du laste ned vårt høringssvar.

 4. Høringssvar - Liedutvalget

  BNL har levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med Liedutvalget.

 5. Høringssvar - Opplæringsloven

  BNL har levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet om Opplæringsloven som hadde frist 1. juli 2020.

 6. Byggenæringens fremtidsbarometer 2020

  Byggenæringens fremtidsbarometer er BNLs årlige medlemsundersøkelse. I 2020 ble den ferdigstilt rett før koronaviruset kom til Norge.

 7. Stopp tyven - veileder for bedriftene

  I denne reviderte veilederen har vi fått innspill fra både politiet og Finans Norge. Vi håper den kan bidra til å hjelpe medlemsbedriftene med enkel og kostnadseffektiv tyverisikring. Her finner du tips og råd om hvordan bedriften kan jobbe strategisk for å unngå tyveri og praktiske tips og råd for sikring av verdier.

 8. Høring  i Finanskomiteen

  BNL deltok i høring i Stortingets Finanskomité i forbindelse med Statsbudsjettet 2020. Her kan du lese vårt høringsnotat.