Dokumenter

Vis filtrering

77 resultater

Type dokument
Velg område
77 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. BNLs høringsinnspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen Statsbudsjettet 2021

  Under er BNLs skriftlige innspill til transport og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med budsjetthøringene høsten 2020.

 2. BNLs høringsinnspill til  kommunal- og forvaltningskomiteen

  Vedlagt er BNLs innspill til statsbudsjettet for 2021 til kommunal- og forvaltningskomiteen.

 3. Høring utdannings- og forskniningskomiteen Statsbudsjettet 2021

  Vedlagt følger BNLs innspill til utdannings- og forskningskomiteen i forbindelse med statsbudsjetthøringene høsten 2020.

 4. BNLs innspill til Energi og miljøkomiteen i forbindelse med Statsbudsjettet for 2021

  Vedlagt følger BNLs innspill i forbindelse med statsbudsjetthøringene høsten 2020 i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

 5. Høringssvar - Forsvarlig byggkvalitet

  Byggenæringens Landsforening (BNL) viser til Kommunal og moderniseringsdepartementets høring av Forsvarlig Byggkvalitet – rapporten fra Byggkvalitetutvalget om forslag til endringer i Plan- og bygningsloven. Her kan du laste ned vårt høringssvar.

 6. Høringssvar - Liedutvalget

  BNL har levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med Liedutvalget.

 7. Høringssvar - Opplæringsloven

  BNL har levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet om Opplæringsloven som hadde frist 1. juli 2020.

 8. Byggenæringens fremtidsbarometer 2020

  Byggenæringens fremtidsbarometer er BNLs årlige medlemsundersøkelse. I 2020 ble den ferdigstilt rett før koronaviruset kom til Norge.