Dokumenter

Vis filtrering

78 resultater

Type dokument
Velg område
78 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringsinnspill til Næringskomiteen Statsbudsjettet 2021

  Under er BNLs innspill til Næringskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 2021.

 2. BNLs høringsinnspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen Statsbudsjettet 2021

  Under er BNLs skriftlige innspill til transport og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med budsjetthøringene høsten 2020.

 3. BNLs høringsinnspill til  kommunal- og forvaltningskomiteen

  Vedlagt er BNLs innspill til statsbudsjettet for 2021 til kommunal- og forvaltningskomiteen.

 4. Høring utdannings- og forskniningskomiteen Statsbudsjettet 2021

  Vedlagt følger BNLs innspill til utdannings- og forskningskomiteen i forbindelse med statsbudsjetthøringene høsten 2020.

 5. BNLs innspill til Energi og miljøkomiteen i forbindelse med Statsbudsjettet for 2021

  Vedlagt følger BNLs innspill i forbindelse med statsbudsjetthøringene høsten 2020 i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

 6. Høringssvar - Forsvarlig byggkvalitet

  Byggenæringens Landsforening (BNL) viser til Kommunal og moderniseringsdepartementets høring av Forsvarlig Byggkvalitet – rapporten fra Byggkvalitetutvalget om forslag til endringer i Plan- og bygningsloven. Her kan du laste ned vårt høringssvar.

 7. Høringssvar - Liedutvalget

  BNL har levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med Liedutvalget.

 8. Høringssvar - Opplæringsloven

  BNL har levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet om Opplæringsloven som hadde frist 1. juli 2020.