Artikler

Vis filtrering

974 resultater

Type artikkel
Velg område
974 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Brudd i NITO-forhandlingene - Mekling 30.11.

  NHO har mottatt plassoppsigelse. Meklingen starter 30. november kl. 10.00 og har en frist 1. desember kl. 24.00. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland vil lede meklingen. Dersom NITO og NHO ikke kommer til enighet i meklingen, går NITO til streik.

 2. Statsbudsjettet: Fagbrev på jobb styrkes – lærlingtilskudd svekkes

  BNL mener det er positivt at regjeringen i sitt budsjett satser på at flere skal fullføre videregående opplæringen. For at bygg- og anleggsnæringen skal få dekket sitt behov for kvalifisert arbeidskraft er det nødvendig at flere voksne som jobber i næringen formaliserer sin kompetanse. Derfor er satsingen på Fagbrev på jobb, som forslås å økes til 60 millioner kroner i 2023, mot 46 millioner i år viktig.

 3. Byggenæringen rammes hardt av statsbudsjettet

  Byggenæringen rammes hardt i dette budsjettet fordi næringen både blir rammet av økte skatter til næringslivet samtidig som gryteklare offentlige byggeprosjekter forskyves. Byggenæringens Landsforening er bekymret over at flere planlagte samferdselsprosjekter skyves ut i tid. Det betyr at forberedende arbeider stopper helt opp, og at gryteklare prosjekter ikke realiseres.

 4. Byggeplass befaring

  BNL har sammen med flere medlemsfirmaer gjennomført tre besøk på byggeplasser for sentrale politikere fra fylkesbenkene i Oslo/Viken for å belyse hvilke problemer et totalforbud mot innleie vil ha for næringen.