Grete Aspelund ny visepresident i FIEC

Publisert

Foto: Joakim Kröger

FIEC, hvor NHO Byggenæringen er medlem, er den europeiske organisasjonen for aktører i byggenæringen. På årets generalforsamling ble Grete Aspelund som er sjef for NCC Industry i Norden valgt inn som visepresident i styringskomitéen for perioden 2024-2026 som representant for Norge, Sverige, Finland og Danmark. 

FIEC har flere oppgaver, inkludert å fremme interessene til bygg- og anleggsnæringen overfor EU-institusjonene, fremme bærekraftig utvikling, sikre rettferdige konkurransevilkår for alle EU-byggeforetak og støtte utviklingen av bærekraftig transport- og energiinfrastruktur i EU.

Grete Aspelund, som har 2 år bak seg som sjef for NCC Industry i Norden, har tidligere blant annet vært adm. direktør for Sweco Norge og visepresident i NHO.

Hun sier følgende i en kommentar til sitt nye verv: - Næringen vår har mye å bidra med i de samfunnsutfordringer vi står overfor. Jeg ser frem til å arbeide på vegne av den nordiske bygg- og anleggsnæringen inn i et europeisk fellesskap. Dette oppleves spesielt relevant i en tid med krig og energikrise, og hvor behovet for løsninger er større enn på lenge.