Nye satser for Fellesoverenskomsten for byggfag

Foto: NHO

I forbindelse med mellomoppgjøret 2023 forhandlet Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening en innregulering av satser for Fellesoverenskomsten for byggfag.

Les protokollen med alle de nye satsene her.

Tariffnytt og protokollen er sendt til alle bedrifter som er bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag.

Lokale forhandlinger
Oppgjøret er vedtatt og bedriftene innenfor Fellesoverenskomsten for byggfag kan dermed gå i gang med de lokale forhandlingene. LO, YS og NHO er enige om et lønnsoppgjør hvor en større andel enn normalt av lønnsveksten gis sentralt. Det betyr at det vil være en mindre andel igjen til de lokale lønnsforhandlingene enn det som er vanlig. Bakgrunnen for denne fordelingen er den spesielle situasjonen vi står i.

Lokale forhandlinger skal likevel føres på basis av de enkelte overenskomster og slik at tillegg skal gis på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet:

  • bedriftens økonomi
  • produktivitet
  • framtidsutsikter
  • konkurranseevne

Lokale forhandlinger skal føres mellom tillitsvalgte og bedriften og være reelle, uavhengig av hvilke begreper overenskomstene inneholder mht. forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende. Les mer om lokale forhandlinger

Når det gjelder allmenngjøring av de nye minstelønnssatsene, er dette foreløpig ikke foretatt. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det er på plass.

 

  • Iwona Kilanowska
  • Rådgiver/forhandler