Nye satser for anlegg etter mellomoppgjøret 2023

I forbindelse med mellomoppgjøret 2023 forhandlet Byggenæringens Landsforening med Norsk Arbeidsmandsforbund en innregulering av nye satser for anlegg.

Trykk her for å se satsene og lese hele den signerte protokollen.