Nedbemanning og permittering krever gode prosesser

Publisert

Markedssituasjonen preger mange av BNLs medlemsbedrifter. En tiltagende andel av dem finner det også nødvendig å permittere eller nedbemanne.

Dette krever grundige forberedelser og et stykke arbeid i forkant, og vi understreker viktigheten av å søke juridisk bistand tidlig i prosessen – for å sikre at man overholder alle krav og reduserer risikoen for rettslige tvister, samtidig som hensynet til den enkelte berørte medarbeider ivaretas best mulig (i en vanskelig tid). Det er (også) av avgjørende betydning at arbeidsgiver er kjent med og overholder de formelle reglene som gjelder på dette området.

BNL finner derfor grunn til å minne alle medlemmer om det unike verktøyet som "Arbinn" – NHO-fellesskapets digitale verktøykasse innenfor området arbeidsrett og HR. Her finner du veileder og maler som kan benyttes ved nedbemanning: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/nedbemanning/

BNLs arbeidsrettsadvokater rådgir også fortløpende innenfor området.

Det er viktig å orientere seg tidlig i en slik omstillingsfase, slik at man som arbeidsgiver opptrer både ryddig og formelt overfor sine ansatte.