Byggenæringens Landsforening

Innhold

Nytt styre i BNL valgt på BNLs generalforsamling

Nyhet, Organisasjon

Publisert

Årets generalforsamling i BNL ble nok en gang gjennomført digitalt på Teams 1. juni 2021. Generalforsamlingen har blant annet valgt nytt styre.

Valg var en av sakene som sto på agendaen på generalforsamlingen. Haakon Tronrud ble valgt til leder og Torkild Korsnes (Rørentreprenørene Norge) ble valgt til ny nestleder for ett år.

Jimmy Bengtsson (EBA) og Karsten Egeland Raddatz (NAML) velges for 2 år. I tillegg så består styret nå av; Eirik Gjelsvik, (EBA) Bjarne Hønningstad (Treindustrien), Hans. Chr. Melling (NML), Benth A Eik (Boligprodusentene).

Ønsker vedtektsendringer
- Det er kommet kommentarer både før og under generalforsamlingen når det gjelder mangfold i styrende organer. Dette er jeg veldig glad for at har kommet opp. Dette skal vi løfte fremover og jeg skal sørge for at styret skal se på mulig endringer i vedtekter og retningslinjer til valgkomiteen slik at de muliggjør et større mangfold i styrene, sier styreleder Haakon Tronrud.