Byggenæringens Landsforening

Innhold

Ny fagsjef HMS/advokat

Nyhet, Organisasjon

Publisert

Anita Hegg er ansatt som fagsjef HMS/advokat i BNLs arbeidsgiveravdeling. Hun vil få ansvar for BNLs HMS-område, i tillegg til å arbeide med arbeidsrettslige problemstillinger, herunder forhandlinger.

Anita Hegg kommer fra stilling som advokat i Virke hvor hun blant annet har hatt fagansvar for HMS, varsling, sykefravær og arbeidstid. Hun har også arbeidet 15 år i Arbeidstilsynet i ulike roller, samt i Arbeids- og sosialdepartementet. Anita har derfor bred erfaring med arbeidsrett og problemstillinger knyttet til HMS.

Hun har bred erfaring med arbeidsrett og problemstillinger knyttet til HMS og vi er svært glad for å få Anita Hegg med på laget, sier Siri Bergh som er direktør for arbeidsliv og HMS i BNL.

Anita kommer fra stilling som advokat i Virke hvor hun blant annet har hatt fagansvar for HMS, varsling, sykefravær og arbeidstid. Hun har også arbeidet 15 år i Arbeidstilsynet i ulike roller, samt i Arbeids- og sosialdepartementet.