Byggenæringens Landsforening

Innhold

BNLs generalforsamling 2020

Nyhet, Organisasjon

Publisert

Haakon Tronrud (Norsk Eiendom) ble valgt til styreleder i BNL. Her står han ved siden av avtroppende styreleder Dag Andresen (EBA) og Jon Sandnes (BNL)

Årets generalforsamling i BNL ble for første gang gjennomført digitalt på Teams 9. juni 2020. dag Andresen gikk av som styreleder i BNL og Haakon Tronrud (Norsk Eiendom) ble valgt til ny.

Valg var en av sakene som sto på agendaen på generalforsamlingen. Haakon Tronrud ble valgt til leder og Torkild Korsnes (Rørentreprenørene Norge) ble valgt til ny nestleder for ett år. Nina Aasland (Utleieforeningen) gikk ut av styret og Eirik Gjelsvik (EBA) kom inn i styret.

I tillegg så består styret nå av; Bjarne Hønningstad (Treindustrien), Hans. Chr. Melling (NML), Åsmund Østvold (Byggmesterforbundet), Benth A Eik (Boligprodusentene) og Jørgen Evensen (EBA).

Tronrud takket av Dag Andresen fra Veidekke/EBA  som har sittet i flere år som styremedlem, nestleder og leder for BNLs styre.

–  Du har hatt verv i BNL helt siden 2006 og lagt ned et enormt arbeid. Fra 2016 har du sittet med hånden på rattet siden 2016. Tusen takk for en fantastisk innsats, sa Tronrud.

Adm. dir. Jon Sandnes tok også ordet for å takke av Andresen.

– Du har stått meg veldig nær og du kommer fra en kultur og verdisystem truffet mitt på alle plan. Det har vært mange gode dager, men også krevende. De tre månedene har du virkelig vært en stor støtte, tusen takk Dag, sa Sandnes.

Andresen takket for tilliten

–Tusen takk for pene ord som er sagt. Tusen takk for at jeg har fått være med. Gjennom mange år har vi klart å få BA-bransjens betydning høyere opp på agendaen i tillegg til seriøsitet og rekruttering. Det som sitter også tydelig er alle de flotte folkene i hele fellesskapet som jeg har møtt og blitt kjent med - alt fra styrene i BNL, styreledere i bransjene, administrasjon i BNL og bransjedirektører. Ekstra takk til deg Jon - vi har jobbet tett sammen i mange år, og du er en fantastisk fyr.

Andresen ønsket også Haakon Tronrud og det nye styret lykke til som også benyttet til å si noen avsluttende ord.

– Jeg vil begynne med å takke for tilliten. Det er en oppgave jeg ser frem til å gjøre. Håper vi får til å stake ut en kurs og næringspolitikk som er viktig for hele bransjene og fagene som er med oss. Den perioden vi har bak oss i friskt minne viser betydningen av fellesskapet.