Rekrutteringstips til bedrifter

Hvordan oppnå målsetting om bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassen? Her er noen tips på hvordan bedriftene kan gå frem.

 1. Sett et rekrutteringsmål: Å sette seg et realistisk mål for mangfold er nødvendig og gir retning for alle i bedriften.
 2. Tenk igjennom før du rekrutterer:
    a) Fremstill bedriften din akkurat som du ønsker det skal være der på nettsiden deres, i sosiale medier og i rekrutteringsannonser.
    b) Kartlegg eller innhent erfaringer fra kvinnene på arbeidsplassen i dag. Hvordan kan bedriften tilrettelegge bedre, og hva kan tas med videre i rekrutteringen?
    c) Sjekk at praktiske fasiliteter som egne toalett o.l. er ivaretatt.
    d) Informer internt om hvorfor dere ønsker kvinner og hvordan dere forventer at de skal bli ønsket velkommen og inkludert.
    e) Vis hvordan dere vil ha det gjennom markedsføringen.
    f) Vær bevisst på at dere viser frem begge kjønn i bildene som viser hva dere jobber med, på nettsidene deres og i rekrutteringsmaterialet. 
     g) Finn gode rollemodeller i bedriften. Hvordan er kjønnsbalansen i hele   organisasjonen

3) Rekruttere flere om gangen
Vurder å rekruttere flere kvinner samtidig. Et miljø bestående av to eller flere kvinner øker sannsynligheten for at kvinnene blir værende lengre.

4. Når du skal rekruttere:

 a) Utformingen av stillingsannonsen bør være slik at den appellerer til både kvinner og menn. Bruk kjønnsnøytrale stillingsbetegnelser. 

b) Innkall kandidater av begge kjønn til intervju basert på cv, erfaring og bakgrunn.

c) Noen ønsker å kombinere jobb med f.eks. idrett, barn, eller reising. For disse vil bedrifter som tilbyr  fleksibel arbeidstid fremstå som mer attraktive

5)  Under intervju:
Det er en stor fordel om bedriften stiller med begge kjønn under intervjuet. Vær nøye på å still de samme spørsmålene til kandidatene.

6) Lederstillinger:
Kvinner må oftere oppfordres til å bli ledere. Kvinner er ofte mindre frempå til å søke på lederstillinger. Ikke ta nei for et nei. Tilby mentorordninger, etterutdanningsprogram og andre tiltak som sikrer at flest mulig i bedriften kvalifiserer seg for større oppgaver. Husk at en høyere kvinneandel i arbeidsstokken gjør det lettere å finne egnede kandidater til styreverv.

7) Synliggjør kvinnene i bedriften: 
For å beholde kvinnene er det viktig å synliggjøre resultatene og synliggjøre de kvinnene som allerede er der. Skap gode rollemodeller.

Kilder: 
Disse tipsene er basert på innspill fra bransjer, erfaringer fra kvinner i næringen som kom fram under konferansen om Kvinner i byggenæringen i januar 2019, og "Hvordan få kjønnsbalanse i toppen av næringslivet" Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet per 19. november 2018.