Felles kjøreregler for å få flere kvinner til byggenæringen

BNL og Fellesforbundet har utarbeidet kjøreregler for å få flere kvinner til byggenæringen.

For å legge til rette for en bransje som passer i alle livsfaser, uavhengig av kjønn, er BNL og Fellesforbundet enige om følgende kjøreregler for både arbeidsgivere og ansatte:

  1. På arbeidsplassen skal vi alle bidra til nulltoleranse mot trakassering. Når trakassering avdekkes har alle et ansvar for å melde fra i tråd med bedriftens varslingsrutiner.
  2. Vi skal alle snakke sammen om hvilket språk vi benytter på arbeidsplassen. Vi skal ikke være med på eller akseptere diskriminerende humor.
  3. Vi skal alle bidra til å overholde bedriftens regler for akseptabel oppførsel, både på arbeidsplassen og i sosiale sammenhenger med kolleger.
  4. Vi skal alle unngå bilder, kalendere e.l. som kan oppleves støtende for ett kjønn, enten det er på arbeidsplassen eller i sosiale medier.
  5. Vi skal alle bidra til å tilrettelegge for ansatte med omsorg for barn.
  6.  Vi skal alle sørge for tilfredsstillende garderobe- og toalettforhold, både for kvinner og menn.
  7. Vi skal alle bidra til å gjøre disse kjørereglene kjent på arbeidsplassen og være tydelige på konsekvenser ved brudd på disse.

 Disse kjørereglene ble lansert i August 2019.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: