Markedsrapport november 2018

BNLs markedsrapport fra november 2018

Prognosene er utarbeidet av Prognosesenteret på oppdrag fra BNL