Medlemswebinar om markedssituasjonen

Publisert

Foto: Bigstock

NHO Byggenæringen inviterer til webinar mandag 13. mai om markedssituasjonen i byggenæringen.

Selv om det er noen lysglimt å skimte i ulike deler av landet, antar vi fortsatt at det verste ligger foran oss. Gjennom vinteren har vi vært tydelig overfor myndighetene om at det nå trengs konkrete tiltak for økt aktivitet i byggenæringen for å ta vare på verdifull kompetanse og arbeidskraft. I webinaret vil vi gi en oppdatering på markedssituasjonen og redegjøre for våre forventninger før revidert nasjonalbudsjett som legges fram dagen etter webinaret, og videre arbeid med dette.

Program - Mandag 13. mai:
08.15: velkommen v/ Nina Solli, adm.dir. NHO Byggenæringen
08.20: Oppdatering på markedssituasjonen v/ Jonas Måøy, Fagsjef analyse

08.45: Revidert nasjonalbudsjett: våre forventninger og videre arbeid v/ Nina Solli
08.55: Avslutning

Webinaret er gratis og kun for medlemmer av NHO Byggenæringen og tilhørende bransjeforening. Du melder deg på ved å følge denne lenken.

Velkommen!